FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Spojka výroková


spojka výroková

- spojka tvoriaca z výrokových výrazov iný výrokový výraz. Ak pravdivostná hodnota nového výrazu závisí iba od hodnoty pôvodných výrazov, spojka sa volá extenzionálna; v opačnom prípade je intenzionálna. Extenzionálnych výrokových spojok je konečný počet; ich názov sa tvorí z názvu zloženého výroku pomocou koncovky -tor (napr. ak sa zložený výrok nazýva 'negácia', tak spojka negácie sa nazýva 'negátor') ( L715;790).