FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Spojenie výrokové


spojenie výrokové

- logická forma odrážajúca existenciu určitého vzťahu medzi určitými faktami. Výrokové spojenie je (zloženým) výrokom majúcim nejakú pravdivostnú hodnotu. Jeho jazykovou formou v prirodzených jazykoch je najčastejšie zložená veta, skladajúca sa z dvoch oznamovacích viet spojených jednou alebo viacerými spojkami ( L646;242).