FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Sonéma


son éma

- tonéma - základný prvok hudby, ktorý sám osebe nemá význam, je to iba tón. Iba kombináciou tónov (soném) moľno vytvori» hudbu. Kombináciou soném dostávame hudobnú vetu, melodickú frázu ( L618;54).