FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Solipsizmus (marxizmus-leninizmus)


solipsizmus ( marxizmus-leninizmus)

- subjektívnoidealistická teória, podľa ktorej jestvuje len človek a jeho vedomie, kým objektívny svet vrátane ľudí jestvuje len vo vedomí indivídua. Hľadisko solipsizmu pozbavuje ľudskú činnosť a vedu akéhokoľvek zmyslu ( L53; 461).