FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sokrates - významové útvary


Sokrates - významové útvary

autoreflexia (33)

cieľ filozofie (33)
cnosť (33)

daimonion (33)
duša (33)

krása (33)

poznanie (33)
predmet filozofie (33)

sebapoznávanie (33)

údiv (33)

začiatok filozofie (33)
zlo (33)