FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sociológia politiky


sociológia politiky

- odvetvie sociológieskúmajúce politiku ako spoločenský fenomén, jej sociálnu podmienenosť, sociálne funkcie, problematiku moci, vnútornú štruktúru politického systému v konkrétnom sociálnom prostredí ap. ( L715;666).