FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sociogram


sociogram

- grafické zobrazenie väzieb vo vnútri kolektívu, väzieb, ktoré sa stanovujú na základe výberu. Sociogram sa zostavuje na základe výsledkov ankety a interview, ktoré sú zapísané do matice; sociogram je názorným zobrazením matice. Pri analýze systému väzieb sa používajú rôzne sociogramy, ktoré odrážajú rôzne kvalitatívne aspekty sociálnych vzťahov, pracovno-funkčné, väzby vedenia, sociálno-psychologické vzťahy atď. ( L412;506).