FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Socializmus opravdivý


socializmus opravdivý

- odroda maloburžoázneho socializmu, ktorá vznikla v Nemecku v polovici 40. rokov 19. stor. a ktorej predstaviteľmi boli: K. Grn, M. Hess, H. Kriege, O. Lning, G. Ptmann. Opravdivý socializmus vyrastal z pokusu o syntézu myšlienok francúzskych a anglických utopických socialistov a mladohegelovcov (vrátane Feuerbachovej etiky. Socializmus - podľa opravdivých socialistov - je nadtriedna teoria prekonávajúca odcudzenie.