FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Socializácia (prusák, j.)


socializácia ( Prusák, J.)

- včleňovanie sa jednotlivca do spoločnosti; učenie a adaptácia na podmienky života v spoločnosti, a najmä na normativny systém a hodnotový systém a ich požiadavky na správanie ( L1293;15).