FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Socializácia


socializácia (lat.)

- postupné začleňovanie jednotlivca do spoločnosti prostrednictvom napodobovania a identifikácie, najprv v nukleárnej rodine, dalej v malých spoločenských skupinách až po zapojenie sa do najširších, celospoločenských vzťahov ( L571;194).

---------------
socializácia>