FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Smr» vesmíru tepelná


smr» vesmíru tepelná

- zánik vesmíru vplyvom vzrastania entropie, sprevádzaného vyrovnávaním teplotných rozdielov vo vesmíre, čo v konečnom dôsledku znemoľní vo vesmíre akýkoµvek pohyb.