FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Slovo "teológia"


slovo " teológia"

- je zložené z dvoch slov, a síce zo slova "theos" a zo slova "logia" (odvedeného zo slova "logos"), a znamená reč o Bohu. Pojem teológia prevzalo antické kresťanstvo od Grékov. Výraz "teológia" bol známy v gréckej filozofii od Pytagora a vtedy označovali menom teológovia mužov, ktorí básnili o bohoch ( L411;28-29).