FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Slovo "ontológia"


slovo " ontológia"

- zložené slovo, ktoré sa skladá z gréckeho slova "on" (byť), resp. z príčastia prítomného "ontos" a z gréckeho slova "logos" (vedenie, rozprava, duch). Slovo "ontológia" sa po prvý raz začalo používať v XVII. stor. ( J. Clauberg) paralelne s výrazmi "philosophia entis" a 'ontosophia" ( L613; 23).

Podľa iných bádateľov sa zavedenie slova "ontológia" spája s menom R. Goclenia (jeho Lexicon philosophicum z r. 1613).