FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Slovo "etika" (vajda, j.)


slovo "etika" ( Vajda, J.)

- sa odvodzuje od slova "ethos", čo v starej gréčtine označovalo obyčaj, mrav, charakter, či spôsob myslenia. Na začiatku sa tento termín používal dosť široko, neskôr najmä zásluhou Aristotela sa začal vzťahovať len na mravnosť a v podobe slova etika len na filozofickú disciplínu zaoberajúcu sa mravnosťou, mravnými cnosťami človeka či ich opozitami ( L660;11).