FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sloveso - zoznam


sloveso - zoznam

abandonovať
afikovať

byť

dosvedčovať

konštituovať

mať
metamorfovať

ohraničovať

pohybovať sa
použiť

rozkladať

sankcionovať
sugerovať
synkretizovať

tendovať
tradovať

vykonať
vykonávať
vyplývať
vyvolať

zakladať sa