FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Slovenské filozofické združenie pri sav - adresa


Slovenské filozofické združenie pri SAV - adresa

Slovenské filozofické združenie
pri Slovenskej akadémii vied
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Telefón: 326 444/8, kl. 291
FAX: 321 215