FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Slovenská národná strana


Slovenská národná strana

- 1. založena 1870, pokračovateľka politiky Starej školy slovenskej. Jej programom sa stalo Memorandum národa slovenského.

Na prelome stor. sa rozdelila na konzervativne (národniari), liberálne (hlasisti) a klerikálne krídlo (ľudáci).

R. 1914 a 1918 iniciátorka založenia SNR. Martinskou deklaráciou sa prihlásila k ČSR.

Po 1918 autonomistická, protikomunistická demokratická strana, 1938 zastavila činnosť.

2. Politická strana založená 1938, presadzovala osamostatnenie Slovenska ústavným spôsobom; na národnom princípe združuje rozmanito orientovaných občanov.