FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Slobodnosť


slobodnosť

- možnosť aktívne konať v súlade so svojimi zámermi, želaniami, záujmami a dosahovať vytýčené ciele. Byť slobodný značí mať slobodu.