FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Slnko (anaximandros)-e


slnko ( Anaximandros)-E

E1.
"Anaximandros tvrdí, že sa látka plodiaca od večnosti teplo a chlad pri vzniku tohto sveta oddelila a že z nej okolo vzduchu, ktorý obklopuje zem, vyrástla akási ohnivá guľa ako kôra okolo stromu. Keď sa potom táto guľa roztrhla a rozdelila do rozličných kruhovitých pásov, vznikli slnko, mesiac a hviezdy.
12 A 10 (z Pseudoplutarcha)" ( L24;53) E2.
"Slnko je kruh dvadsaťosemkrát väčší než zem, podobný vozovému kolesu; má dutý veniec bahrov plný ohňa a na jednom mieste cez ústie ukazuje oheň akoby cez otvor mechu.
12 A 21 (z Aetia)" ( L24;53)