FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Skutočnos» výchovná


skutočnos» výchovná = realita výchovná

- prirodzený svet s výchovou ako centrom záujmu pedagogickej reflexie. Súčas» celku predkriticky daného pedagogickej reflexie.