FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Skutočnosť (stoicizmus)


skutočnosť ( stoicizmus)

- to, čo pôsobí alebo dovoľuje, aby sa naň pôsobilo. Takýmto skutočným je len teleso. Všetko, čo je skutočné, je telsné a materiálne. Do materiálnej sféry patria aj všetky duševné vnemy a najvšeobecnejšie pojmy. V každej veci je čosi z rozumu a života ( L23;117).