FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Skutočnosť (santayana, g.)


skutočnosť ( Santayana, G.)

- pozostáva zo siete podstát oživenych duchom. Pretože tieto podstaty sú nepoznateľné, má ľudské poznanie predmetov skúsenostného sveta, ktorý je ich odrazom, vždy len relatívnu platnosť ( L1281;364).