FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Skutočnos» materiálna (platonizmus stredný)


skutočnos» materiálna ( platonizmus stredný)

- nejestvuje samo osebe ani sama pre seba, jej predurčením je nadmateriálna skutočnos» (581) ( L23;133).