FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Skutočnosť (bergson, h.)


skutočnosť ( Bergson, H.)

- tvorivý proces, ktorý v každom novom časovom okamžiku prináša novosť, nevymedziteľnú a nepochopiteľnú z minulých skúseností a daností ( L643;23).