FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Skrinka čierna


skrinka čierna skrinka čierna (FT)

- čierna schránka - hmotný systém ( objekt, proces, jav) s vnútornou organizáciou, štruktúrou a správaním prvkov, o ktorých nemá pozorovateľ nijaké informácie, ale má možnosť vplývať na celý systém cez jeho vstupy a registrovať jeho reakcie cez výstupy. Preto sa skúmanie čiernej skrinky uskutočňuje behavioristicky. Pozorovateľ pôsobí na čiernu skrinku cez jej vstupy a dostáva informácie z výstupov, t. j. umožňuje skrinke pôsobiť na seba a svoje registračné zariadenie. Pozorovateľ a čierna skrinka vytvárajú tak spolu systém so spätnou väzbou ( L533;49).

-----------------
skrinka čierna>