FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Situácia krízová


situácia krízová

- situácia poznačená, zaťažená krízou, stavom ťažkostí, nedostatkov, úpadkom a pod.