FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Situácia konfliktná


situácia konfliktná

- objavenie sa cieľov s rozdielnou valenciou v životnom poli jedinca; niekto- ré ciele vzbudzujú v subjekte apetenciu, lákajú ho k sebe, iné naopak vyvolávajú jeho averziu, odpudzujú ho. Rozdiely v kvalite a kvantite valencie však nie sú natoľko veľké, aby získal prevahu jeden cieľový objekt a ihneď určil smer konania indivídua ( L885;208-208).