FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Síly ozbrojené


sily ozbrojené

- súhrn všetkých ozbrojených zložiek štátu, prípadne aj iných štátnych ozbrojených organizácií, do ktorých občania vstupujú dobrovoľne, alebo sú povolávaní podľa zákona. Ich výstavba a príprava na vedenie ozbrojeného zápasu je predmetom teórie výstavby ozbrojených síl a ich prípravy na vedenie ozbro- jeného zápasu, ktorá tvorí jednu zo zložiek súčasnej vojenskej vedy.