FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Sila hybná dejín (herodotos)


sila hybná dejín ( Herodotos)

- závis» bohov ( L567;61-62).