FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Sie» sociálna


sie» sociálna

- mnoľina sociálnych subjektov (uzlové body siete), ktoré sú prepojené vyćennými vz»ahmi (spoje siete) ( L1038;88).