FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Sie» počítačová - druhy/príklady


sie» počítačová - druhy/príklady

Internet

LAN

sie» počítačová heterogénna
sie» počítačová homogénna
sie» počítačová s centrálnou topológiou
sie» počítačová s decentrálnou topológiou
sie» počítačová s kruhovou topológiou

Token Ring