FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sentimentalizmus


sentimentalizmus

- umelecká metóda, ktorá vznikla v Anglicku v polovici 18. stor. a rozšírila sa v európskej literatúre; posledná etapa vo vývine osvietenstva svojim obsahom a umeleckými osobitosťami protikladná klasicizmu.