FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sebavýhova


sebavýchova

- sústavná činnosť jedinca zameraná na cieľavedomé sformovanie vlastnej osobnosti ( L189;214).