FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Searle. j. r. - významové útvary


Searle, J. R. - významové útvary

akt rečový (591)

pravidlo konštitutívne (591)