FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sc.


sc.

- scabinus - konšel, člen mestskej rady
- scilicet - totiž, rozumie sa
- sculpsit - vyryl, vytepal