FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Samospráva miestna


samospráva miestna

- verejná organizácia zložená z občanov, ktorá má v rozsahu zverenej právomoci oprávnenie vykonávať niektoré úlohy štátnej správy na konkrétne vymedzenom území ( L715;445).