FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Samádhi - zoznam literatúry


samádhi - zoznam literatúry

Minaŕík, K.: Malý mystický slovník, 1992
L396;362-364

Pataňdžali: Jogasútra
L882; 1. kap.

Polášek, M.: Joga - osem stupňov výcviku, 1990
L850;11 an.