FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Problém psychofyzický


problém psychofyzický angl. mind-body problem

- problém vzťahu medzi psychickým a fyzickým. Psychofyzický problém je jedna z tematizácií vzťahu tela a duše . Je to problém špecifický pre karteziánstvo ( L83;24).

------------------------
problém psychofyzický>