FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Princípy poznania


princípy poznania

- to prvé a základné v našom poznaní, predovšetkým bezprostredne nahliadnuteľné všeobecné vety (zásady - Grundsätze) ( L749;337).