FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Predmet študijný


predmet študijný

- didaktická úprava určitého vedného odboru či úseku spoločenskej činnosti na vysokej škole. Študijný predmet je určovaný študijným odborom, učebnými plánmi, učebnými osnovami ( L189;411).