FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Predmet filozofie (sokrates)


predmet filozofie ( Sokrates)

- človek, bytosť, ktorá by mala umne využívať svoj rozum na to, aby získala plnosť šťastia. Filozofia by sa teda mala zaoberať otázkami šťastia, usmerňovať človeka v jeho eticko-rozumovej činnosti, a zároveň ho má odvádzať od všetkého, čo je vonkajšie, náhodné a čo by ho mohlo odtřhať od božskej vnútornej dokonalosti. Filozofia má vytvoriť aristokratického mudrca ( L23;91-91).