FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Prameň práva


prameň práva

- zdroje poznania a existencie práva, právne normy ( zákony (66) a pod.), právne obyčaje, sudne precedensy a medzinárodné dokumenty (zmluvy i zásady) ( L715;573).