FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Poznanie - druhy/príklady


poznanie - druhy/príklady

asampradžňáta samádhi

dharmadhátu

intuícia

poznanie bezprostredné
poznanie Boha
poznanie demonštratívne
poznanie diskurzívne
poznanie empirické
poznanie filozofické
poznanie pojmové
poznanie rozumové
poznanie sveta
poznanie transcendentálne
poznanie vedecké

sebapoznanie

vedenie

zjavenie