FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Poškodený


poškodený

- osoba, ktorej vznikla ujma na zdraví, cti alebo majetku úmyselným konaním, nedbanlivosťou, opomenutím alebo zdržaním sa konania inej osoby.