FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pohorie sopečné


pohorie sopečné

- pohorie, ktorého reliéf výrazne modelovala sopečná činnosť (sopečné kužele, mladé lávové tvary ap.). Sopečný reliéf sa vyskytuje najmä v sústavách mladých pohorí, predovšetkým okolo Tichého oceána, kde leží takmer 80 % činných sopiek sveta. Pohoria sopečného pôvodu na Slovensku (Kremnické vrchy a Štiavnické vrchy, Vihorlat, Slanské vrchy a i.) nie sú už typické, pretože ich prvotné sopečné tvary zotrela erózia a denudácia ( L206;573).