FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pohorie pásmové


pohorie pásmové

- pohorie pozostávajúce z rozsiahleho pásma rovnobežných a príkrovových vrás; vzniklo účinkami tangenciálnych porúch. Termín "pásmové pohorie" označuje geologickú štruktúru, v reliéfe sa pásmová štruktúra prejavuje len istý čas, kým ju nenaruší erózia a denudácia ( L206;440).