FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Podnet systému


podnet systému

- stav veličín vstupných premenných v danom časovom okamihu, t. j. stav vstupu systému charakterizujúci určité pôsobenie podstatného okolia na systém.

Jednotlivé podnety pôsobia na systém s rôznou intenzitou a môžu mať rozličný charakter (napr. prikazovací, oznamovací, regulačný). Ich casová postupnosť sa nazýva trajektóriou vstupu. Niektoré podnety, hoci pôsobia na systém, vzhľadom na nízku intenzitu nevyvolávajú zmenu stavu systému, sú pre systém nepodstatné. Možnosť identifikovania existencie podnetov a príčin ich vnziku závisí od objektivnej úrovne vedeckého poznania v danej problémovej oblasti ( L337;238).