FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Podmienka východisková


podmienka východisková = podmienka počiatočná = východisková situácia

- logické premisy vedeckého objasňovania (osobitne deduktívnonomologického druhu) opisujúce napr. stavy, udalosti, skutočnosti atď., ktoré sú určované v kauzálnej analýze a pri adekvátnom objasňovaní zodpovedajú príčinám veci, ktorej sú východiskovou podmienkou (situáciou).