FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Podmienka nevyhnutná


podmienka nevyhtná

- okolnos», ktorá je nevyhnutná pre vznik, existenciu, platnos», pravdivos» nejakého javu, výroku a pod.