FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pocit - druhy/príklady/typy


pocit - druhy/príklady/typy

nuda

pocit čuchový
pocit hmatový
pocit chuťový
pocit kinestetický
pocit menejcennosti
pocit organický
pocit pohybový
pocit sluchový
pocit statický
pocit tepelný
pocit vibračný
pocit vitálny
pocit zrakový

pôžitok

resentiment

slasť